Novinky

Sklárna - huť Jakub v Tasicích

Sklárna - huť Jakub v Tasicích - byla dějištěm televizního seriálu z roku 1985, režiséra Jaroslava Dudka „Synové a dcery Jakuba skláře“. Od roku 1960 je prohlášená kulturní a technickou památkou. Nyní je provozována jako sklářský skanzen. Sklárna byla založena v roce 1796 huťmistrem...
Celý článek

Výlety na kolech

V širším okolí Bohdanče je dnes již vybudováno na 200 km cyklotras. V přímé návaznosti na Bohdanečsko to jsou místní cyklotrasy vedené pod ev. č. 0096, 0097, 0098 a 0099 . Tyto cyklotrasy jsou napojené na dálkové trasy: Posázavskou trasu, dlouhou 243 km a Pražskou trasu, dlouhou 250...
Celý článek

Pěší výlety

Regionem prochází i hustá síť turistických stezek. Mezi tyto pěší trasy lze zařadit i dvě nově zbudované naučné stezky vedoucí přes přírodně cenná území, doplněné zastávkami s vysvětlujícím textem jak k přírodě tak i historii regionu. Jsou to: „Putování po vodních plochách“ Délka...
Celý článek

Rozhledna Bohdanka

Rozhledna "Bohdanka"    P Á R   S L O V:   SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY BOHDANKA Datum 14. května 2011 byl slavnostním okamžikem pro novou rozhlednu, která vyrostla v katastru naší obce. Dnes už je Bohdanka v plném provozu. Kromě samotného výstupu nahoru a...
Celý článek